ชื่อผลิตภัณฑ์ : เคียวคู่ข้าว | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน ป.ประดิษฐ์


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.625 ลิตร ราคาส่ง 76 บาท ราคา ขาย 85 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เริ่มต้นขึ้นในสมัยที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตสุราท้องถิ่นได้ จึงได้เริ่มต้นทำสุราท้องถิ่นขึ้นมา
โดยนำวัตถุดิบจากชุมชน มาหมักเป็นสุราชุมชนท้องถิ่นและสุราเคียวคู่ข้าวชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน ป.ประดิษฐ์


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.625 ลิตร /i/ราคาส่ง 76 บาท ราคา ขาย 85 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เริ่มต้นขึ้นในสมัยที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตสุราท้องถิ่นได้ จึงได้เริ่มต้นทำสุราท้องถิ่นขึ้นมา
โดยนำวัตถุดิบจากชุมชน มาหมักเป็นสุราชุมชนท้องถิ่นและสุราเคียวคู่ข้าว