ชื่อผลิตภัณฑ์ : สุรากลั่นชัยอนันต์ | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นชัยอนันต์


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.640 ลิตร ราคา 80 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในชุมชน เช่น น้ำตาลจากต้นตาลและไม้เคี่ยม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของความหอมชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นชัยอนันต์


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.640 ลิตร /i/ราคา 80 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในชุมชน เช่น น้ำตาลจากต้นตาลและไม้เคี่ยม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของความหอม