ชื่อผลิตภัณฑ์ : ช้างขวา | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   บจ.สหเจริญ (2020) กรุ๊ป


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.625 ลิตร ราคา 120 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยหุ้นส่วนหลัก
ของสุราช้างขวา เปิดร้านจำหน่ายสุราอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ทำให้กิจการต้องปิดตัวลง แต่ด้วยมีความใฝ่ฝันที่ต้องการผลิตแบรนด์สุราเป็นของตนเอง จึงได้เริ่มต้น
ในการลองผิดลองถูกมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นสุราช้างขวาชื่อกลุ่ม : บจ.สหเจริญ (2020) กรุ๊ป


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.625 ลิตร/i/ราคา 120 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยหุ้นส่วนหลัก
ของสุราช้างขวา เปิดร้านจำหน่ายสุราอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ทำให้กิจการต้องปิดตัวลง แต่ด้วยมีความใฝ่ฝันที่ต้องการผลิตแบรนด์สุราเป็นของตนเอง จึงได้เริ่มต้น
ในการลองผิดลองถูกมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นสุราช้างขวา