ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชุมชนทับท้อน | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน ทับท้อนการสุรา


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.625 ลิตร ราคา 80 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น สุราชุมชนทับท้อนมีลักษณะเฉพาะ คือ มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม หวานนิดหน่อย ละมุน ดื่มง่ายชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน ทับท้อนการสุรา


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.625 ลิตร/i/ราคา 80 บาท


ข้อมูลทั่วไป : ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น สุราชุมชนทับท้อนมีลักษณะเฉพาะ คือ มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม หวานนิดหน่อย ละมุน ดื่มง่าย