ชื่อผลิตภัณฑ์ : ทุ่งสังเวียน | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นพื้นบ้านทุ่งสังเวียน


ขนาด/ราคาขาย :   ราคาขายส่ง 60 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เป็นผลิตภัณฑ์สุราไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชน โดยใช้สูตรเก่าดั้งเดิมที่มีมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อส่งเสริมรายได้เสริมของคนในชุมชน โดยมีความแตกต่างจากสุรากลั่นชนิดอื่น ๆ คือ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นพื้นบ้านทุ่งสังเวียน


ขนาด/ราคาขาย : ราคาขายส่ง 60 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เป็นผลิตภัณฑ์สุราไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชน โดยใช้สูตรเก่าดั้งเดิมที่มีมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อส่งเสริมรายได้เสริมของคนในชุมชน โดยมีความแตกต่างจากสุรากลั่นชนิดอื่น ๆ คือ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์